Lokal kompensasjonsordning covid-19 - fordeling

Lokal kompensasjonsordning covid-19 - fordeling

Stjørdal kommune deler nå ut nesten 6 millioner kroner til næringslivet i kommunen.

I utgangspunktet var det 2,2 millioner kroner som skulle fordeles, men en ekstra bevilgning fra KMD etter påske økte summen med nesten 3,8 millioner kroner. Forutsetningene for ordningen er at den skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak og kostnader og/eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Her kan du se fordelingen