Lokal kompensasjonsordning Covid-19

Lokal kompensasjonsordning Covid-19

Søknadsfrist 15. august

Stjørdal kommunes kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Den kommunale ordningen skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Støtten skal kompensere de lokale virksomhetenes kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning. Ordningen er beregnet på reiselivs-, arrangements og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknad sender du inn via regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på “Stjørdal” – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

I forbindelse med utfylling av søknad ber vi om en begrunnelse for hvorfor din virksomhet er berettiget støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Vi gjør her oppmerksom på at hensikten med ordningen er å nå virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Begrunnelsen og dokumentasjon kan lastes opp som eget dokument(er) på side 5 i søknadsskjema.

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging av virksomheten i forbindelse med Covid-19
  2. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
  3. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  4. Andre kostnader

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon MÅ lastes opp som vedlegg.
Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger. 
 

Ta kontakt med Torbjørn Berg Strømstad for ytterligere informasjon.