Lokale tiltak og anbefalinger etter pressekonferanse mandag 16. november