Markering av byggestart E6 Kvithammar – Åsen!

Markering av byggestart E6 Kvithammar – Åsen!

I går ble det en pangstart for E6 Kvithammar – Åsen, bokstavelig talt. Da var det offisiell byggestartmarkering!

Les talen til ordfører Ivar Vigdenes. 

Onsdag ble den offisielle byggestarten av E6 Kvithammar- Åsen markerte, det er en strekning på omtrent 19 kilometer lang, hvorav 12 er fordelt på fem tunneler. Går alt etter planen, vil den nye veien være ferdig i 2027. Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, og ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, fikk æren av å skyte den symbolske førstesalven på det som skal bli Forbordsfjelltunnelen.

På trygg avstand fra sprengningen stod administrativ ledelse fra de to kommunene, representanter fra Trøndelag fylkeskommune, bygg- og anleggsbransjen og næringslivet, og medarbeidere fra byggherren Nye Veier og totalentreprenøren Hæhre Entreprenør. Etter sprengning og sikring av området, bar det ned til det store arbeidsteltet på anlegget, hvor det ble holdt taler og servert kaffe og kake til de fremmøtte.

På grunn av Covid-19 var det ingen markering da Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt for utbygging like før jul, selv om kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva. noe som gjør dette til den største kontrakten for begge selskapene. Det var derfor ekstra stas å kunne markere byggestart på dette viktige samferdselsprosjektet


Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet

Dagens vei er preget av stor sårbarhet. Den består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmuligheter ved Langstein og i Vuddudalen. Ved ulykker eller andre hendelser som gjør at veien blir stengt, deles i praksis landet i to. Den nye veien vil ha gjennomgående midtdeler og adskilte tunnelløp, som er noe av det sikreste man kan kjøre på. Det blir fire felt og fartsgrense på 110 km/t.

Dette vil gi en vesentlig mer trafikksikker stamvei, og det vil gi en bedre og mer stabil fremkommelighet. Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet har stor betydning for både de lokale og regionale brukerne av veien, og ikke minst for næringstransporten som frakter varer mellom nord og sør.

Les mer i pressemeldingen fra Nye Veier.

Fakta om E6 Kvithammar – Åsen

 • Strekningen er ca. 19 km
 • 12 kilometer er fordelt på fem tunneler, alle med doble tunnelløp: Forbordsfjelltunnelen (6,1 km), Høghåmmårtunnelen (1,4 km), Ramshåmmårtunnelen (1,8 km), Grubbåstunnelen (0,3 km) og Åsentunnelen (2 km)
 • Firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
 • Hæhre Entreprenør AS er totalentreprenør på prosjektet
 • Kontraktsum: ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva.
 • Kontrakt for utbygging ble signert i desember 2021. Dette er en videreføring av kontrakt for samhandlingsfasen som ble inngått mellom Nye Veier og Hæhre i 2019.
 • Byggestart: februar 2022
 • Planlagt veiåpning: 2027
Ivar Vigdenes og Anita Ravlo Sand kk æren av å skyte den symbolske førstesalven på det som skal bli Forbordsfjelltunnelen. - Klikk for stort bilde
Fra venstre: Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal kommune og Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune - Klikk for stort bilde
Fra venstre: Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal kommune, Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune. - Klikk for stort bilde
Flere anleggsarbeidere som står rundt en stor kake med skriften "E6 Kvithammar – Åsen Vi er i gang!" med diverse logoer - Klikk for stort bilde
Fra venstre: Albert Hæhre, konsernsjef i Hæhre, Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Lars Erik Moe, prosjektsjef i Nye Veier som poserer sammen med en stor annlegsmaskin - Klikk for stort bilde
Gruppebilde foran prosjektområdet, Fra venstre: Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune, Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal kommune og Lars Erik Moe, prosjektsjef i Nye Veier. - Klikk for stort bilde
En stor ansamling med blant andre ordførere, administrativ ledelse fra kommunene, representanter fra Trøndelag fylkeskommune, bygg- og anleggsbransjen og næringslivet, og medarbeidere fra byggherren Nye Veier og totalentreprenøren Hæhre Entreprenør foran det som skal bli portalene til Forbordsfjelltunnelen. - Klikk for stort bilde