Motorferdsel i utmark - kommunale retningslinjer på høring

Motorferdsel i utmark - kommunale retningslinjer på høring

Høringsfrist er 1. mai 2021.

Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark for Stjørdal kommune er lagt ut på høring. 

Her finner du høringsdokumentene