Ny runde med lokale kompensasjonsordningen for covid-19.

Ny runde med lokale kompensasjonsordningen for covid-19.

Stjørdal kommune har fått tildelt 5,4 MNOK i statlige midler som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er sjette runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i de lokale bedriftene.

Les søkekriteriene og mer informasjon.