Offisiell åpning av Hegra Barneskole!

Offisiell åpning av Hegra Barneskole!

I strålende sol ble Hegra barneskole i dag offisielt åpnet! Det ble en åpning med musikk, sang, dans, taler, snorklipping og avduking av kunstverket laget av Kjell Erik Killi Olsen. 

Dagen ble innledet av rektor Oddvar Kristian Nergård, han takket alle som hadde møtt opp og var tydelig rørt. Han la vekt på at dette er en historisk dag for Hegra og hele Stjørdal. Allerede før skolen kunne åpne dørene var skolegården, lekeapparater og uteområde i full bruk. Nå brukes området både i skoletiden, på kvelder og i helgene, det er et bygg som er viktig for hele nærområdet. Et skolebygg hvor mange kommende generasjoner skal oppleve en hverdag fylt av læring, trivsel, trygghet og mestring. Nå som bygget er på plass er det opp til elever, ansatte, foresatte, politikere og oss alle å ta vare på denne viktige gaven som skolebygget er.

Tale og gave fra ordføreren

Så fikk ordfører Ivar Vigdenes fortelle om hvordan arbeidet med prosjektet har gått siden prosjektstart i mai 2018. Han la vekt på at det nye bygget er for skolene i Stjørdal det Kimen kulturhus er for kulturen og Stjørdal Helsehus er for helse og omsorg. Det er en inspirasjon, et løfte om fortsatt satsning og at Stjørdal skal være et god sted for framtida. Han avsluttet talen sin med å legge vekt på at skolen ikke bare skal gi kunnskap, men også skal bidra til å skape mennesker som takler både motgang og medgang. Han håpet og ønsket at elevene skulle våge å tenke selv, tro på seg selv enten de vil bli ordfører, frisør, lærer eller noe helt annet.

Han delte også ut to bilder malt av Lise Sivertsen et av Kimen kulturshus som ble tatt i mot av tillitsvalgt May Lillebo, og et av kommandør Holtermann som ble tatt i mot av leder for elevrådet Astrid Margrethe Setran. Før han sammen med leder av elevrådet  klippe snoren og erklærte Hegra Barneskole som offisielt åpent.

Avduking av Drømmeren av kunstner Kjell Eirik Killi

Det ble taler fra Ove Einarsve som har ledet kunstkomiteen, Dennis Karl Arne Eriksson som har hatt det faglige ansvaret og kunstner Kjell Eirik Killi. Så kom til slutt det mange var spente på, den 400 kilo tunge bronseskulpturen ble avduket. Skulpturen har blitt stemt fram av elever, ansatte og kunstkomiteen. Prosjektet startet med syv verk, det ble kunstutstilling og alle kunne stemme på sin favoritt. Det at en internasjonalt kjent kunstner som Kjell Eirik har delta i prosjektet har betydd mye. Det er et ekte skreddersydd kunstverk som er mer enn bare utsmykning, det er en kulturberikelse for Stjørdal.

Før arrangementet flyttet innendørs ble det dans fra Drillen i Hegra Skolemusikk og musikk fra Hegra Skolemusikk sammen med Hegra Hornmusikklag. Etterpå fikk kommuneledelsen, ordfører og andre samarbeidspartnere en omvisning av skolen.