Offisiell åpning av SARA (Stjørdal avløpsrenseanlegg)

Offisiell åpning av SARA (Stjørdal avløpsrenseanlegg)

Selv om anlegget har vært i drift siden 2017 ble det i dag offisielt åpnet med taler, snorklipping, kake og bilde overrekkelse.

Sammen med deler av formannskapet og kommuneledelsen, samt både tidligere og nåværende ansatte ble det feiret. Ordføreren la i sin tale vekt på hvor viktig anlegget er for Stjørdal, det er grunnmuren og springbrettet for alle andre prosjekter i kommunen.

Anlegget er topp moderne og kan håndtere kloakk fra 35.000 personer. Det er bygget med sikte på en framtid hvor Stjørdal skal vokse, bli mer miljøvennlig og ambisiøse. Takk til alle som har bidratt siden oppstarten av prosjektet og fram til i dag.