Oppgradering av Øverlands Minde

Oppgradering av Øverlands Minde

I forbindelse med oppgradering av Øverlands Minde er det behov for en anleggsvei. 

Det er en utfordring å komme til friidrettsanlegget på en sikker måte. Anlegget på Øverlands Minde skal stå ferdig til prøve-NM i år, mens hovedarrangementet skal gå av stabelen i 2022.

Trafikksikkerhet

Fram til nå har vi brukt gang- og sykkelveien på østsiden av Nye Blinkbanen. Her er det mange myke trafikanter og det er ikke en god løsning. Det skal transporteres mye materiell inn på Øverlands Minde og vi ønsker å unngå anleggstrafikk på gang- og sykkelveien. Det vil vi løse ved å kjøre mellom det gamle klubbhuset til Stjørdals-Blink og gang- og sykkelveien. For å få til dette må trafikken kjøre over en liten del av kunstgresset på Nye Blinkbanen.

Nitti prosent av kunstgressdekket vil være igjen. Vi merker opp en anleggstrase som går utenom den eksisterende gang- og sykkelveien. Vi kommer ikke til å ødelegge banen, men kjører bare over matta for å få anleggstrafikken fram på en sikker måte. Dette gjøres utelukkende av trafikksikkerhetsgrunner.

Kontaktperson: 
Bjørn Bremseth