Oppstart av navnesak - Kvithammar - Kvithammer

Oppstart av navnesak - Kvithammar - Kvithammer

Skrivemåten av navnet Kvithammar

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 Kvithammar – Åsen har det kommet opp spørsmål om skrivemåten av navnet Kvithammar (gårdsnummer 88) i Stjørdal kommune. Lokalavisa og privatpersoner har henvendt seg til Kartverket og kommunen. Eneste godkjente skrivemåte i sentralt stedsnavnregister er Kvithammar, men i praksis er flere skrivemåter i bruk. Kommunen bruker Kvithammer bl.a. om en rasteplass. Forskningsstasjonen skrives Kvithamar. Matrikkelformen er Kvithammer.

Navnesak

Kommunen ber nå Kartverket om at det reises navnesak for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og sender med dette saken på lokal høring, jf. §8 i lov om stadnamn. Med i saken blir alle bruksnavn der Kvithammar/-hammer inngår i navnet (som f.eks. Kvithammeraunet).

Her kan du lese oppstartsbrevet fra Kartverket i sin helhet. (PDF, 491 kB)
 

Har du innspill?

Innspill til navnesaken sender du innen 20.02.2021 til postmottak@stjordal.kommune.no eller Stjørdal kommune, pb 133, 7501 Stjørdal.

Kontaktperson: Marit Berntsen