Politiske møter i uke 12 er utsatt

Politiske møter i uke 12 er utsatt

Formannskapet hadde ekstraordinært møte søndag 15. mars 2020.

Politiske møter som skulle bli gjennomført denne uke, er utsatt til neste uke (uke 13).

Kommunestyret er utsatt til uke 14.