Pressekonferanse mandag 16. november klokken 14:00

Pressekonferanse mandag 16. november klokken 14:00

Vi har fortsatt en uoversiktlig smittesituasjon, og kommunedirektøren har innkalt kriseledelsen til møte på formiddagen mandag 16. november.

Pressekonferanse - invitasjon

Vi presenterte forrige fredag, 6. november i egen presskonferanse smitteforebyggende tiltak og anbefalinger som gjelder til og med mandag 16. november.

Vi inviterer til en ny pressekonferanse mandag 16. november klokken 14:00 på Kimen. Da vil vi orientere om situasjonen og om eventuelle endringer i tiltak som da skal gjelde fra tirsdag 17. november klokken 00:00.

Vi må få helga på oss, og grundig status blir gitt under pressekonferansen.

Du kan følge pressekonferansen på Nea Radio og på nett. 

Følg pressekonferansen på nett

Smittestatus

Vi har fått en ny positiv test siden 11. november. Siden 29. oktober har vi nå til sammen 29 positive tester på personer som er bosatt i Stjørdal kommune. Av de positive testene er:

  • 4 ankommet fra rødt land (ikke arbeidsinnvandring)
  • 18 i utbruddet fra forrige uke (supplert med en som var svært forventet)
  • 7 i det pågående smittesporingsløpet

Vi venter på flere sannsynlige smittede fra det siste smittesporingsløpet. Situasjonen endres stadig.

På statussiden vår finner du oppdaterte tall for antall smittede.

 

Testsvar

Vi har fått en del negative testsvar, men flere av de viktige er ubesvart.
- Jeg kan derfor ikke si med sikkerhet at vi har avgrenset mer enn i går kveld ennå, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Samarbeid

Samarbeidet med andre kommuner fortsetter, men resultatet er like uavklart da vi vi venter på testresultater.