Reguleringsplan 1-282 fortau Kirkevegen - Lillemoen er vedtatt

Reguleringsplan 1-282 fortau Kirkevegen - Lillemoen er vedtatt

Vedtaket kan påklages innen 25. februar 2021.

Her finner du plandokumentene