Reguleringsplan 2-066 gang- og sykkelveg langs fv. 705 strekningen Bjørgmyra-Frigården er vedtatt

Reguleringsplan 2-066 gang- og sykkelveg langs fv. 705 strekningen Bjørgmyra-Frigården er vedtatt

Vedtaket kan påklages innen 5. mars 2021.

Planområdet ligger i Lånke, og strekker seg langs fylkesveg 705 fra boligfeltet på Bjørgmyra til avkjøringen til Frigården. Planen omfatter 3 tosidige busstopp på strekningen og noen endringer av avkjørsler, i tillegg til stabilisering av elva Fugla. 

Krav om erstatning og/eller innløsning må være satt fram senest innen 3 år.

Her finner du plandokumentene