Reguleringsplan 2-069 gang- og sykkelveg – Elvran - Elvarli er vedtatt

Reguleringsplan 2-069 gang- og sykkelveg – Elvran - Elvarli er vedtatt

Klagefrist 1. april 2021

Stjørdal kommunestyre har i møte 18. februar 2021, sak 17/21 vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg Elvran - Elvarli.

Planen omfatter ny gang- og sykkelveg over en strekning på 1,6 kilometer fra krysset Ytteråsvegen/fv. 705 til avkjørsel i Elvarli. Planen omfatter også omlegging av krysset Ytteråsvegen og fv. 705, bussholdeplass og p-plasser foran kirken.

Her finner du plandokumentene

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker, senest innen 01.04.21. Krav om erstatning og/eller innløsning må være satt fram senest innen 3 år.