Reguleringsplan 3-048 Øvre Arnstadåsen boligområde til høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan 3-048 Øvre Arnstadåsen boligområde til høring og offentlig ettersyn

Frist for innspill til planforslaget er 29. juni 2021.

Planområdet ligger ca. 1 km nord for Skatval sentrum. Gnr/bnr 66/2, 66/3 og 40/1 i Stjørdal kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av mellom 72 og 118 nye boenheter med tilhørende infrastruktur og grøntområder.

Plandokumentene er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 11.mai - 29. juni 2021.

Her finner du plandokumentene