Samarbeid for å bistå næringslivet i den krevende korona-situasjonen