Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken

Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken

Forslag til Samordnet parkeringspolitikk innenfor Trondheimsområdet er nå lagt ut på høring med frist til å gi svar 2. september 2022.

Høring – Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken – oppfølging av Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 2019-2029