Sikker innsending av sensitiv informasjon

Sikker innsending av sensitiv informasjon

Vi oppfordrer alle kommunens brukere til å benytte elektroniske kommunikasjonskanaler. Dette sikrer at henvendelser vil bli behandlet fortløpende.

Henvendelser som ikke inneholder sensitiv informasjon kan du sende til vårt postmottak:

postmottak@stjordal.kommune.no

Henvendelser som inneholder sensitiv informasjon skal du sende via E-dialog

Med sensitive opplysninger mener vi for eksempel følgende:

  • Informasjon om dødsfall
  • Informasjon om fysisk helse
  • Informasjon om psykisk helse
  • Informasjon om livssituasjon