Skifte av bankforbindelse

Skifte av bankforbindelse

Stjørdal kommune har som bankforbindelse for de neste 4 år valgt Danske Bank. I den forbindelse endrer kommunen kontonummer for innbetaling på sine fakturaer.

Fakturamottakere som pr. i dag mottar faktura på e-faktura eller avtalegiro trenger ikke foreta seg noe.  Endringen vil merkes for de som betaler pr. blankett.

De som allerede har mottatt giro med gammelt kontonummer kan bruke dette for den innbetalingen, men ved neste utsending vil nytt kontonummer være påført fakturaen. Bruk informasjonen som står på tilsendt faktura for betaling.

Det nye kontonummeret er 8674.12.23300. Denne kontoen krever registrering med KID.

For andre overføringer, tilskudd, refusjoner uten KID brukes konto 8674.48.00007.

Har du spørsmål, kontakt Værnesregionen lønn/regnskap på telefon 74 83 35 50.