Skolestarter i 2020

Skolestarter i 2020

Har du barn som skal begynne på skolen høsten 2020?

Nå er det slutt på at du må melde inn barnet til skolestart. I stedet vil alle foreldre til barn som skal starte i 1. klasse høsten 2020 få et brev i begynnelsen av desember fra den skolen de hører til. Brevet forteller hvilken skole som er elevens nærskole. Nærmer informasjon om førskoledager og skolestart vil dere få i løpet av våren 2020.