Smittefri sommer så langt!

Smittefri sommer så langt!

Vi har ingen nye tilfeller av korona så langt i Værnesregionen og det er vi veldig fornøyd med. All ære til innbyggerne som har vært eksemplarisk med å følge smittevernreglene, samt innsatsen fra ansatte i helsetjenesten i våre kommuner.

 • Vi ser en oppblomstring av koronatilfeller i Spania, Belgia, Tsjekkia og i deler av Norge som i Moss. Trøndelag meget lavt smittenivå selv om det har oppstått et par tilfeller i Trondheim. Vi i Værnesregionen har ingen grunn til bekymring, men vi holder fortsatt på gult beredskapsnivå. 

 

 • Sommeren har vært fin så langt og folk flest er på Norgesferie. Det betyr at hoteller, restauranter og campingplasser er i gang igjen. Dette gir en viss risiko for smitteoppblomstring. Vi oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og være årvåkne hvis dere mener at det er grunn til bekymringer pga. brudd i smittevern eller karanteneregler.

 

 • Vi hører i blant at det har vært brudd på karantenekravene og andre smittevernregler. Vi minner om at konsekvensen kan være alvorlig både for individet og samfunnet forøvrig. Kommunelegen har ansvar for smittevern og det tar vi på høyeste alvor. Vi vil fortsette med å være tett på det lokale miljøet både for raskt å avdekke mulige koronatilfeller, men også mulige brudd på smittevernreglene.

 

 • Vi har fått flere bekymringer fra hotell og campingplasser angående turistbesøk fra Oslo eller Moss. Vi følger nasjonale råd mht. eventuell begrensing av norske turister eller turister fra såkalte grønne land i Europa. Hvis vi anser behov for slik begrensing av turister eller andre folk basert på den lokale smittesituasjonen vil vi formidle det umiddelbart.  

 

 • Har du slekt og venner som bor i omsorgsboliger må du gjerne besøke dem! Det er bra for deres fysiske og psykiske helse. Men, husk at dere må forhåndsavtale besøk med omsorgsboligen. Det er viktig med tanke på smitteoppsporing. Følg smittereglene som omsorgsboligene har, de er der for å beskytte de eldre som er i risikogruppen ved smitte av koronavirus.

 

 • Det har vært mange henvendelser på koronatelefonen, og det er bra! Vi tester folk hvis de har luftveisinfeksjoner, tungpust, feber, tap av lukt- eller smaksans og i tilfeller hvor legen mener at det er nødvendig. Testing av friske folk skjer kun i særlige tilfeller som f.eks. helsepersonell. Vi ønsker fortsatt lav terskel for å ta kontakt med oss.

 

 • Vi går mot slutten av ferieperioden og hverdagen begynner så smått igjen. Det er viktig at vi kommer i gang igjen på en trygg og forsvarlig måte. Vi gjør alt vi kan for å sikre at vi får en smittefri ferieperiode og går imot en trygg skolestart. Det viktigste er at vi i felleskap fortsetter med de gode vanene som hindrer smitte:

 

 • hold avstand, 
 • hold hendene rene, 
 • hold deg hjemme hvis du er syk,
 • hold kontakt med eldre slektninger og venner

Vi ønsker dere fortsatt en god og smittefri sommer! 

Med vennlig hilsen,

 

 

Leif Vonen                                 Yogindra Samant

Kommuneoverlege                  Assisterende Kommuneoverlege