Smitteverntiltakene fungerer

Smitteverntiltakene fungerer

Vi har ikke noen nye smittetilfeller på over to uker.

Kommuneoverlege Leif Vonen opplyser at det ikke er registrert et eneste nytt tilfelle av korona-smitte i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal i løpet av de siste to ukene. Det skyldes at folk opptrer ansvarlig og følger smittevernreglene. Vi retter en stor takk til alle som følger smittevernreglene og den store dugnaden i samfunnet - fortsett med det.

Per 30. april var det tatt totalt 517 prøver i Stjørdal. Til sammen er sju personer registrert med smitte siden testene startet tidlig i mars.

Her kan du følge status og utviklingen for Stjørdal

Selv om samfunnet nå gradvis gjenåpner, er kommuneoverlegen tydelig på at smittevernanbefalingene fortsatt gjelder og ber folk følge rådene. Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst 1 meter mellom oss. Håndhygiene er like aktuelt som før. Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke.