Smittevernvennlig besøk på våre heldøgns omsorgsboliger og institusjoner

Smittevernvennlig besøk på våre heldøgns omsorgsboliger og institusjoner

I Værnesregionen har vi de siste ukene hatt svært få bekreftede smittetilfeller.

Nye nasjonale tiltak gjelder fra 25. mars og disse vil hjelpe oss noe for å holde smitten på avstand. Fortsatt må vi beskytte våre eldste og mest sårbare innbyggere, men samtidig bidra til at besøk kan gjennomføres. 

Se de nasjonale tiltakene som gjelder fra 25. mars på regjeringen.no

Besøkskontroll og hurtigtest

Kommuneoverlegen har satt inn et nytt målrettet tillegg til besøkskontrollen vi allerede har.

Ordinær besøkskontroll: 

  • Besøk avtales på forhånd med aktuell bolig eller institusjon 
  • Intervju etter sjekkliste for alle som skal på besøk (risikovurdering)
  • Besøkende må bruke munnbind i fellesareal, og følges til rommet der besøket foregår

Hurtigtest

Tillegg for reisende fra områder med mye smitte («risikokommuner» eller nærmiljø med utbrudd):

  • Du vil bli spurt hvilken status din kommune og ditt lokalmiljø har i smittespredning for tiden
  • Tilreisende fra smittebelastet område bes om å ta en hurtigtest samme dag som de planlegger besøk

«Risikokommuner» endres stadig, kommuner er nevnt i kap. 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften, mens mer lokale utbrudd bør være kjent for den enkelte. 

«Hurtigtest før besøk» bestiller du på vår hjemmeside, tilsvarende ordinær koronatest. Testen må du ofte bestille en dag i forveien på nettsiden eller koronatelefonen.

Nærmeste sted for testing når legekontorene er stengt i Selbu og Tydal, er på Stjørdal. I Meråker kan teststasjon i Teveldalen kontaktes. Svar på test bekreftes umiddelbart fra teststasjonen, og vil være tilgjengelig når du logger inn på Helsenorge kort tid etter.

De nye nasjonale tiltakene har en sterk anbefaling om: 

  • Personer fra særlig belastede områder bør ikke reise på besøk.
  • Du kan ha inntil 2 gjester på besøk.
  • Bruk munnbind på alle steder det er utfordrende å opprettholde 2 meters avstand.

 

Leif Edvard Muruvik Vonen
kommuneoverlege