Søke, bytte eller endre barnehageplass i 2022

Søke, bytte eller endre barnehageplass i 2022

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2022 for både kommunale og private barnehager.

Har du søkt barnehageplass i 2021 og ikke fått plass i ønsket barnehage, må du søke på nytt. Alle søknader fra 2021 blir slettet.

Ønsker du å endre oppholdstid fra høsten 2022, må du søke om dette før 1. mars.

Her finner du søknad og mer informasjon om å søke barnehageplass