Solid resultat

Solid resultat

Foreløpig regnskap for 2019 viser et solid resultat for Stjørdal kommune.

God kostnadskontroll gjennom året og lave netto finanskostnader ga et rekordhøyt resultat. Statlig finansieringsprosjekt innen omsorg, finansinntekter og høy skatteinngang ga et driftsresultat på hele 104 mill.

Regnskapet for Stjørdal kommune 2019 viser en samlet omsetning på kr 2 070 mill., et netto driftsresultat på kr 104 mill. og et regnskapsmessig overskudd på 41 mill. Positivt resultat gir økt handlingsrom fremover gjennom økt disposisjonsfond, fullfinansiering av nytt Helsehus og egenkapital til nye investeringer. Med dette overskuddet innfrir Stjørdal allerede nå de finansielle målene som ble vedtatt før jul.

Det foreløpige regnskapet for 2019 (PDF, 561 kB) ble presentert for formannskapet torsdag 13.02.20.