Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Stjørdal voksenopplæringssenter gir et lovpålagt opplæringstilbud til voksne personer med:

  • ervervet hjerneskade, f.eks.: hjerneslag, hjerneblødning, trafikkskade og lignende
  • språk- og talevansker
  • syns- og hørselshemminger
  • mangelfull grunnskoleopplæring
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ulike typer funksjonshemminger
  • generelle lærevansker
  • autisme

Tilbudet er gratis. Det er mulighet for å søke om skoleskyss, hvis det er behov.

Søk om tilrettelagt voksenopplæring

Ønsker du søknadsskjema i papir eller mer informasjon, ta kontakt med skolen på e-post eller telefon.

E-post: stjordal.vos@stjordal.kommune.no 

Kontaktperson: Kjersti R. Mjøen, spes.ped.koordinator, telefon 40 40 37 08.

Lokalene til voksenopplæringssenteret - Klikk for stort bilde