Står du i manntallet?

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget og Sametinget må du stå i manntallet. 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Manntallet for Stjørdal er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Stjørdal rådhus, servicetorget (åpent mandag - fredag klokken 10:00 - 14:00, fra 10. august klokken 08:00 - 15:00)
  • Kimen kulturhus, biblioteket (åpningstider Stjørdal bibliotek)

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Her kan du lese mer om stemmerett og manntall