Stjørdal ungdomsråd har 50.000 kroner til utdeling

Stjørdal ungdomsråd har 50.000 kroner til utdeling

Søknadsfrist 1. desember

Ungdomsrådet deler ut midler i hovedsak til ungdomsstyrte aktiviteter. Vi oppfordrer lag, foreninger og egenstyrte kreative krumspring til å søke.

Her kan du lese mer om Ungdomsrådets midler

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av tiltaket og budsjett. Søknaden sendes til:

postmottak@stjordal.kommune.no

Merk søknaden: "Søknad Ungdomsrådet"