Temakveld Frivillighetens betydning

Temakveld Frivillighetens betydning

Til alle frivillige og potensielle frivillige, og ikke minst til de som ønsker å vite litt mer om Frivillighet i Stjørdal og dens betydning. Onsdag den 29. september 17:00 – 19:00 på Frivilligsentralen

Stjørdal Røde Kors har invitert Kommunedirektør i Stjørdal Kommune, Tor Jakob Reitan, til å snakke om Frivillighet i Stjørdal og dens betydning. Han vil krydre med erfaringer fra et av Norges største arrangement Landsskytterstevnet 2018, som han ledet gjennom 5 år og som skapte stort og bredt engasjement.

Stjørdal Kommune omorganiserer nå, og en ny kultursektor skal formes. Her skal spesielt frivilligheten og idretten få en tydeligere plass i kulturbegrepet. Den nye kulturseksjonen skal favne bredere og dypere inn mot frivilligheten med økt fokus på aktiviteter som foregår utenfor Kimen også. Reitan vil også røpe sine tanker om hvordan han ser for seg Stjørdal som «Arrangementsby nr 1».

Stjørdal Røde Kors ønsker i tillegg å fortelle om aktivitetene vi har. Ikke minst håper vi å få flere frivillige ved å vise hva vi har å tilby. Kanskje kunne noen ha tenkt seg å ta del i andre aktiviteter innenfor Stjørdal Røde Kors?

Velkommen!

Velferdssamfunnet har den senere tiden blitt satt på prøve. Selv om vi har hatt og har en lang og tung tid med covid-19, må vi tenke fremover. Mange personer har ikke hatt mulighet til å se sine kjære fysisk, i tillegg til at de ikke har kunnet delta i ulike aktiviteter som gir deres hverdag det lille ekstra. Det handler om livskvalitet!

Covid-19-smitte vil nok dessverre bli en del av vår hverdag også de neste månedene, ikke desto mindre ønsker vi å se fremover og håpefullt på framtiden.