Tilbud til barn og unge under streiken

Tilbud til barn og unge under streiken

Her finner du informasjon om tilbud i kommunen under streiken. Vi oppdaterer med nye aktiviteter fortløpende.

Carbon fritidsklubb

Carbon fritidsklubb på Kimen kulturhus utvider åpningstidene sine under streiken og byr blant annet på gratis kino og frokost.

 • Mandag kl. 08.00 - 21.30
 • Tirsdag kl. 08.00 - 21.30
 • Onsdag (Juniorklubb 5. - 7. klasse) ) kl. 08.00 - 18.00
 • Torsdag kl. 08.00 - 21.30
 • Fredag kl. 08.00 - 21.30
 • Frokostservering tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Gratis kino for ungdom fra og med 8. klasse på Kimen kino hver dag kl. 10.00 med unntak av onsdag. Da er det juniorklubb og kino for 5. - 7. klasse. Bare møt opp på Carbon senest kl. 09.50

Vi jobber med å få til en form for skyss til juniorklubben på onsdag - mer informasjon vil komme!

Ungdomskontakten

 • Ungdomskontakten har utvidet åpningstidene, og har program hver uke, for eksempel spill, frokostservering, tur til klatreparken – se informasjon på Facebook:
 • Ungdomskontakten Stjørdal | Facebook

Du kan ta kontakt hvis du trenger du å snakke med noen trygge voksne. 

Du kan:

 • Stikke innom oss i Kjøpmannsgata 6 (gamle Ungdommens hus)
 • Ta kontakt via telefon, instagram eller Facebook. Du finner oss som Ungdomskontakten Stjørdal på Facebook og Instagram.
 • Eller legg til hver enkelt av oss på Facebook og Snapchat.

Miljøarbeidere Kimen

 • De er til stede i Kimens åpningstid dersom du har behov for prate med noen.

Helsesykepleierne

 • De er på jobb som vanlig selv om lærerne er i streik, og du er velkommen til å ta kontakt.

Gratis frokost i Stjørdal kirke, Kimen

Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 10.00

Åpen hall- dagtilbud for alle barn og ungdommer under streiken

• Tilbudet er et samarbeid mellom Frivilligsentralen, Stjørdal kommune og Russegruppen Insomnia.
• Russegruppen setter i gang aktivitet/ballspill/styrketrening/ dans/ leik eller noe.
• De er alle over 18 år.
• Tilsyn person- er til stede hele tiden i det rommet aktiviteten er- bistår med å holde orden.