Tilskudd kultur og idrett 2021

Tilskudd kultur og idrett 2021

Søknadsfrist for driftstilskudd er 1. mai 2021.

Her finner du mer informasjon, bestemmelser og søknadsskjema for tilskudd kultur og idrett