Tilskudd kultur og idrett

Tilskudd kultur og idrett

Det er fortsatt en del prosjektmidler i potten som frivillige lag kan søke på.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningene