Tilskudd til integrering av flyktninger fra Ukraina

Tilskudd til integrering av flyktninger fra Ukraina

Søknadsfrist 20. mai 2022.

Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser nå ut til sammen 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til inkluderende aktiviteter og språktrening. 

Mer informasjon

45 millioner i ekstraordinære midler til integrering av flyktninger fra Ukraina (imdi.no)

Les mer om tilskudd til integreringsarbeid på imdi.no.

Slik søker du

Du søker via IMDi sin søknadsportal.

Gå til Søknadsportalen