Tilskudd til integreringsarbeid - søknadsfrist 1. mai

Tilskudd til integreringsarbeid - søknadsfrist 1. mai

Alle frivillige lag og organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen.

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen.