Tilskudd til integreringsarbeid - søknadsfrist 1. september

Tilskudd til integreringsarbeid - søknadsfrist 1. september

Stjørdal kommune har fått 311 727 kroner til fordeling i 2022. Av dette gjenstår 20 000 kroner som det er mulig å søke på.

Vi oppfordrer særlig frivillige lag og foreninger som har hovedvekt medlemsmasse med innvandrerbakgrunn til å søke om tilskudd.

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen.