Tilskuddsmidler fra Sametinget

Tilskuddsmidler fra Sametinget

Søknadsfrist: 1. november 2020

Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler for 2021. Det er mulig å søke om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern.

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

Gå til Riksantikvarens nettside
 

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”. Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

Gå til Riksantikvarens nettside

Begge tilskuddene gjelder for 2021.

Ønsker du mer informasjon:

Ta kontakt med Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap for informasjon om ordningen og råd og veiledning om søknadsprosessen.