Tilskuddsordninger - sametinget

Tilskuddsordninger - sametinget

Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget. Dette gjelder:

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Les mer om tilskuddsordningen på sametinget.no.

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”. Les mer om tilskuddordningen på sametinget.no.

Du søker på tilskuddene gjennom søkeportalen DIGISAK.

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1. november 2021