Utdeling av hedersmedalje og markering på Kimen

Utdeling av hedersmedalje og markering på Kimen

I går var Storsalen på Kimen fylt opp med ansatte som har jobbet ekstra tett på selve bekjempelsen av pandemien. Kvelden ble brukt til å gjøre stas på de som har jobbet med testing, sporing, vaksinering, beredskap og logistikken rundt dette i pandemien.

Det var en rørt ordfører som overrakte blomster og gaver til de som har utmerket seg ekstra. Helsepersonell som har stått i en ekstra krevende hverdag, med mye ansvar, faglige vurderinger, logistikk, og korte frister.

Det er noen som har tatt stort ansvar og som ble trukket frem, og disse fikk en ekstra takk fra ordfører:

  • Stina Mostervik som har hovedansvaret for vaksineringen i kommunen.
  • Sissel Humstad som har hatt hovedansvaret for teststasjonene.
  • Marianne Bikset som har personalansvar, turnusansvar og mer.
  • Liv Johanne Rekstad som er koordinator for testingen,
  • Hilde A. Kjeldstad som er koordinator for smittesporingen.
  • Yogindra Samant, assisterende kommuneoverlege
  • Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege

Leif Edvard Muruvik Vonen fikk i tillegg en hedersmedalje fra Stjørdal kommune. Før ham er det kun 7 personer har blitt tildelt den. Hedersmedaljen ble opprettet i 2016 og det er to år siden sist den ble delt ut.