Værmed gjengen inviterer til ny fagkveld for frivilligheten!

Værmed gjengen inviterer til ny fagkveld for frivilligheten!

 I høst kjører vi aktuelle tema for frivillige som jobber tett på ungene og ungdommene. Det er åpent for alle lag og foreninger i Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

Tid: mandag 19. september kl. 18.00 – 20.00

Sted: Frivilligsentralen i Stjørdal (Krogstadsveg 2, det gamle samfunnshuset i Stjørdal)

Gi oss gjerne et hint om du/dere kommer: kari.jorgensen@varnesregionen.no

Velkommen til fagkveld med Værmed.
Tid Hva Hvem
18.00-18.05 Velkommen Siri Bones, Frivilligsentralen i Stjørdal
18.05-19.00 Hvordan kan vi som frivillige møte ulike atferdsuttrykk hos barn? Hva skjer med oss voksne i møte med barns følelser? Marthe Schillinger og Sindre Tetlie Trangen, Barne- og ungdomspsykologer i Værnesregionen
19.00-19.10 Pause
19.10-20.00 Diskusjon og problemløsning: Egne erfaringer i utfordrende situasjoner: Løsninger som fungerer/ ikke fungerer? Når skal vi prate med foreldrene? Foreldre på sidelinja/ involvering Å møte barna som individer og som gruppe Alle

Neste påfyll for frivilligheten: 8. november: Mat og ernæring v/ ernæringsfysiolog i Stjørdal kommune + Rådgiver fra kompetansesenteret «Rådgivning om spiseforstyrrelser»