VærMed

VærMed

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal). Vi trenger din hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene.

Vi håper at ditt lag eller din organisasjon vil være med på VærMed-laget og svare på noen spørsmål, slik at så mange som mulig kan få vite at aktiviteten finnes. Vi samler all informasjonen i en nettportal. Da blir det enklere for alle å finne fram til sin drømmeaktivitet.

I hele Værnesregionen øker andelen barn og unge med psykiske helseutfordringer. VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å samle informasjon om tilbud og aktiviteter for hele befolkningen.

Kriterier:

  • Fritidsaktivitetene må være faste og skje jevnlig (ikke enkeltarrangement).
  • Hvis dere tilbyr flere aktiviteter må hver aktivitet sendes inn separat (for eksempel et idrettslag som tilbyr både håndball, fotball og langrenn).

Det er ingen utgifter for lag/organisasjoner/ foreninger med å være med.

Klikk her for spørreskjema

Takk for at dere stiller opp!

Ta kontakt om dere lurer på noe!

 

Hilsen prosjektgruppa i VærMed:Klikk for stort bilde   

  • Eva Eilertsen, Meråker (969 44 272)
  • Kari Christensen, Stjørdal (934 00 885)
  • Astrid Gullesen, Frosta (991 68 001)
  • Siri Bones, Stjørdal (930 08 974)
  • Tove Storhaug, Selbu og Tydal (957 88 063)
  • Kari Jørgensen, Værnesregionen (979 85 202)