Vedtak i navnesak - Forbordsfjelltunnelen og Høghåmmårtunnelen

Vedtak i navnesak - Forbordsfjelltunnelen og Høghåmmårtunnelen

Statens kartverk har 13. januar 2021 gjort vedtak om skrivemåten av navnet på to tunneler:

  • Forbordsfjelltunnelen (Stjørdal kommune)
  • Høghåmmårtunnelen (Stjørdal og Levanger kommuner)

Vedtaket er gjort med hjemmel i §7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Her kan du lese vedtaksbrevet fra Kartverket i sin helhet (PDF, 459 kB).

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato (annonseringsdato). Klagen sender du til Stjørdal kommune, postboks 133, 7501 Stjørdal eller e-post: postmottak@stjordal.kommune.no.

Kontaktperson: Marit Berntsen