Vedtak i navnesak - Kvithammar - Kvithammer

Vedtak i navnesak - Kvithammar - Kvithammer

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten av stedsnavnet Kvithammar – Kvithammer.

Kartverket vedtar Kvithammer som gardsnavn og i alle bruksnavn. Samtidig vedtar de også Kvithammar som sideform for gardsnavnet. Klagefristen er tre uker fra annonsedato.

Her kan du lese vedtaket fra Kartverket og tilrådningen fra Språkrådet