Veileder og råd for korps

Veileder og råd for korps

Flere korps og Stjørdal musikkråd har tatt kontakt om å myke opp linjen og reglene rundt øvinger. Særlig med tanke på øving fram mot 17. mai.  

Nasjonale retningslinjer og musikkrådets veileder

De nasjonale tiltakene sier at voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer. Norges musikkråd har presentert en tolkning av regelverket etter «lettelser» fra 16. april, med mulighet for flere grupper i samme rom. 

FHI lenker direkte til musikkrådets veileder, og de går god for tolkningene i sin nasjonale veiledning av 16. april 2021. Det er altså gitt en nasjonal «åpning» for musikkøvelser innendørs i grupper på 10 slik at to evt. flere grupper kan drive i samme rom hvis rommet er stort nok. På fhi.no kan du lese råd for organiserte fritidsaktiviteter.

Flere grupper i samme rom

Vi har holdt igjen på dette med flere grupper i samme rom, men åpner nå for dette hvis rommet er stort nok. Aktuelle organisasjoner og utleier/huseier må være nøye med forebyggende tiltak, og bli enige om vilkår for gjennomføringen hvis det blir mer enn 10 voksne i samme lokale.

Arealbehov

Veilederens anslag av arealbehov er utregnet uten sikkerhetssoner mellom flere 10-er-grupper. Derfor anser kommuneoverlegen behovet for areal for musikkorps på øving omtrent slik:

  • 10 musikere inkl. dirigent = ca. 50 m2
  • 20 personer = 100 m2
  • 30 personer = 150m2
  • 40 personer = 200 m2

I tillegg:

  • En smittevernansvarlig må være definert i hver gruppe - og hvis flere grupper til stede, skal disse samarbeide. Deres rolle er informasjon om regler og å sørge for at gruppen følger regler for avstand, rengjøring av kontaktpunkter i bygningen og oppbevare antall og navn/tlf. nr. på alle personer til stede i sin gruppe i 3 uker etter øvelsen. 
  • Alle i rommet må forvente å gå i karantene hvis en til stede tester positivt. Den smittedes gruppe blir definert som nærkontakter i karantene og testes. Samarbeidende grupper blir i ventekarantene inntil alle i den smittedes gruppe har en negativ test tatt minst 3 døgn etter øvelsen. 
  • Luft-/ventilasjonsanlegg skal være i drift hele perioden til alle er ute av bygget.
    Huseier må sikre med sin driftsansvarlige at anlegget er satt i drift på riktig tidspunkt før rom/sal/lokale lånes ut.