Velkommen til Inkluderingsdagen 2022, torsdag 15. september!

Velkommen til Inkluderingsdagen 2022, torsdag 15. september!

Inkluderingsdagen - fra utenforskap til innenforskap!

Torsdag 15. september inviterer Næringsforeningen i Værnesregionen, Stjørdal frivilligsentral, Friskgården og Stjørdal kommune til årets Inkluderingsdag! Det blir et spennende program med flere spennende foredragsholdere. Du finner mer informasjon her: Du finner mer informasjon om programmet og foredragsholdere her. 

Vi ønsker at dagen skal være en møteplass for alle Stjørdalinger, så det er bare å melde seg på! Det er åpent for alle.

Her er noen av de du får høre innlegg fra:

Sosan Asgari Mollestad

Barnevernspedagog og forfatter

I 1985 søkte Sosan Asgari Mollestad beskyttelse og trygghet i Norge etter en dramatisk flukt fra Iran. Av utdannelse er hun barnevernspedagog, men har stort sett arbeidet med integrering og migrasjon knyttet til flyktninger, asylsøkere og innvandrere både nasjonalt og internasjonalt.

Sosan Asgari Mollestad har utgitt boken «Safran – persiske minner 10 år etter flukten», Cappelen 1996.

Sosan Asgari Mollestad som står foran en murvegg, hun smiler til kamera. - Klikk for stort bilde 

Stina Ihle Amankwah

Prosjektrådgiver i Minotenk

Minotenk er en minoritetspolitisk tenketank og stiftelse, etablert våren 2010 etter initiativ av Abid Raja. Minotenk skal jobbe for å fremme inkludering og likestilling, og for å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering.

Stina er halvt norsk, halvt ghanesisk og 100% norsk. Hun er spesielt opptatt av dialog og språkets rolle i konflikt og radikalisering. Hun er interessert i og jobber med gruppedynamikk og konstruksjon av identitet gjennom sosiale felleskap, og demokratisk deltakelse som forebyggingsstrategi mot radikalisering. Hun har lang fartstid fra frivilligheten gjennom bl.a. Røde Kors Ungdom, og jobber i dag også med inkludering og forebygging i Møhlenpris idrettslag i Bergen. I 2022 debuterte Stina som forfatter av boken Ytringsfrihetens dilemmaer.

Stina Ihle Amankwah som ser i kamera og smiler, det er et nærbilde - Klikk for stort bilde 

Anne Kristin Rolstad

Daglig leder i Stiftelsen Petter Uteligger

 

På linje bortover fra venstre logoen til Næringsforeningen i Værnesregionen, Stjørdal Frivilligsentral, Stjørdal kommune og Friskgåden. - Klikk for stort bilde