Vellykkede tiltak og veien videre

Vellykkede tiltak og veien videre

Vi inviterte 6. november til en streng 10-dagersdugnad. Når vi så effekt av denne, lettet vi på tiltakene og anbefalingene den 16. november.

I dag, onsdag 25. november kan vi slå fast at dette har vært vellykket. Vi kan dermed normalisere hverdagen i den grad vi kan i en pandemi. Se informasjon og oversikt over råd og regler på helsenorge.no

Kvalte utbruddet

Vi kvalte utbruddet som fra starten av hadde en nærmest eksplosiv økning og hvor det var flere ukjente smittekilder. Selv om mye kan være basert på tilfeldigheter med et så smittsomt virus, er vi overbevist om at tiltakene og anbefalingene som ble iverksatt, og det at de ble etterlevd, har en direkte sammenheng med hvor vi er i dag:

 • Antallet nærkontakter hos de som fikk påvist smitte gikk betydelig nedover.
 • Flere av de med påvist smitte i perioden oppga at om det ikke hadde vært for tiltakene, så ville de ha befunnet seg i situasjoner med potensial for å bringe smitten videre.
 • Vi har ikke registrert noen nye smittetilfeller i kommunen siden forrige tirsdag.
 • I etterkant av dette er enda flere nærkontakter blitt sjekket ut, og folk kommet ut av karantene.

Nasjonale råd og anbefalinger

Dette betyr at vi fra i dag, onsdag 25. november går tilbake til en situasjon hvor vi i stor grad lener oss på de nasjonale rådene og anbefalingene.

Det er allikevel tre ting vi ønsker at alle skal være oppmerksom på og som vi kommer med noen anbefalinger knyttet til:

 1. Vi ber vennelag, bedrifter og virksomheter vurdere behovet for julebord og juleavslutninger hvor man ikke er sikker på at smittevernreglene kan og vil bli overholdt. Kombinasjonen smittevern og alkoholinntak går ikke nødvendigvis veldig godt sammen.
 2. Vi oppfordrer til å handle lokalt. Selv om det mest smittevernmessig sier at netthandel er det tryggeste, så er også handel der hvor vi unngår trengsel rimelig trygt. Hvorfor da ikke ta handlingen lokalt hvor vi nå ikke har noe påvist smitte i stedet for å oppsøke kjøpesentre utenfor kommunen.
 3. Ved hjemkomst fra utlandet, enten som student eller arbeider, er det nasjonale regler om karantene som gjelder. Disse er under diskusjon og utvikling, men vi anbefaler alle å følge de retningslinjer som her til enhver tid gjelder. Ved hjemkomst fra andre steder i Norge og til Stjørdal ønsker vi at det tas ekstra forholdsregler:
  • Uken før hjemreise bes alle som skal reise hjem om være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.
  • Ved ankomst ber vi om at det tas 3 dagers frivillig karantene, før man på 4.dag tester seg på vår teststasjon. Dette uavhengig av symptomer eller ikke. Vi åpner i denne sammenheng vår teststasjon for de som har kommet hjem fra andre steder i Norge.

Hva er målet vårt nå? 

Minst mulig smitte ved inngangen til julehøytiden. Vi kan imidlertid ikke nå si noe om hvordan denne vil bli. Vi vet at uavhengig av de tiltak og anbefalinger som vil bli gjort gjeldende, så vil antallet nærkontakter i jula gå opp. Vi vet også at det er mange i den eldre delen av befolkningen som gleder seg til å treffe sine nærmeste når jula kommer, og vi de.

Den beste julegaven vi kan gi hverandre er derfor et bidrag til minst mulig, og helst ingen smitteutbredelse i lokalsamfunnet når julefreden senker seg.