Vi åpner teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes 14. august

Vi åpner teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes 14. august

Vi oppfordrer alle som kommer fra utlandet til å teste seg. Dette er kun et tilbud for reisende, trenger du å teste deg utenom det finner du informasjon om det her.

Etter oppdrag fra Helsedirektoratet denne uka åpner Stjørdal kommune en teststasjon for Covid-19 på Trondheim lufthavn Værnes fredag 14. august 2020.

Teststasjonen er bemannet med helsepersonell fra kommunen som har påtatt seg å endre arbeidssted for en periode.

Teststasjonen vil være i ankomsthallen i 1 etasje.

Det er gratis å teste seg.

Testing på stasjonen skal primært være til passasjerer som kommer til regionen med internasjonale flyvninger. Vi vil også tilby å teste personer som har vært i utlandet, men kommer til Trondheim lufthavn Værnes som transfer passasjerer.

Testing er frivillig for den enkelte. Vi oppfordrer alle som kommer til landet å teste seg. Dette for å forhindre videre smitte, noe som vil beskytte både den enkelte og samfunnet som helhet.

Passasjerer som kommer fra «røde» land SKAL rett i karantene, og bør benytte sjansen til å teste seg på vår stasjon. De skal ha på munnbind helt til de er på adressen de skal være i karantene.

Vi takker våre dyktige ansatte og Avinor for at dere har gjort dette mulig.

Les mer om testing