Vi har ambisjoner og søker en kommunalsjef med gjennomføringskraft!

Vi har ambisjoner og søker en kommunalsjef med gjennomføringskraft!

Stjørdal kommune er på jakt etter kommunalsjef Samfunn. Er du en offensiv og samlende leder med erfaring fra byutvikling, arealforvaltning og/eller kommunalteknikk kan dette være jobben for deg. Innsikt i og forståelse for kultur- og næringsutvikling vil også være en fordel. Her kan du bli bedre kjent med fire spennende områder den nye kommunalsjefen får ansvaret for.

Areal og plan: - Ønsker å utvikle en by jeg vil bo i også når jeg blir gammel 

- Fokuset har endret seg mye siden en god del av sentrum ble bygd på 1960- og 1970-tallet. Med bilens innpass bygde man byer for bilen. I dag bygger vi byer for menneskene og jobber for å skape gode møteplasser. Julie Bjugan, fagansvarlig hos Areal og plan, er opptatt av de gode møteplassene, og mener at Kimenparken utenfor kulturhuset i Stjørdal og skateparken like ved er gode eksempler på dette.  

For tiden jobber enheten til Bjugan med flere planer som vil få stor betydning for utviklingen av Stjørdal de neste tiårene. - En av Stjørdals største styrker er at byen, i motsetning til mange andre, har klart å beholde sentrum som sentrum og hatt mot til å si «nei» til tross for et stadig trykk fra aktører som vil etablere seg på andre steder. Vi er i full gang med å bygge byen, og det er ikke lenge siden det lå åkrer og gårder på områder som i dag defineres som en del av sentrum, sier Bjugan som understreker at arealeierne også har et stort ansvar for å utvikle byen i en positiv retning. 

En av de største prosjektene de siste årene har vært planleggingen av nye E6 nord og sør for byen. - Det er mange ulike interesser rundt et slikt prosjekt, og det skal tas hensyn både til folk og natur. I slike prosjekt er medvirkning viktig. - Det gjelder generelt for alt planarbeid, vi skal ta hensyn til alle, og også snakke for de som ikke kan snakke selv, slår Bjugan fast. 

Stasjonsområdet er et av de største og mest spennende prosjektene fremover. Jernbanelinja er i dag en barriere som avskjærer sentrum fra sjøområdet, og det skal løses via en undergang. Og så skal kommunen, i samarbeid med Bane Nor, utvikle et velfungerende knutepunkt og en ny bydel hvor det også vil komme parker, næringsareal og nye boliger. 4 700 stjørdalinger jobber i en annen kommune, mens 3 600 kommer pendlende inn til kommunen for jobb. Derfor er det viktig med et effektivt kollektivknutepunkt. 

Et annet, stort prosjekt er arbeidet med kommuneplanens arealdel som i disse dager er i sluttfasen. - Hvor skal vi bygge nye boliger og utvikle næringsliv, og hvor skal vi plassere bygg til offentlige formål, spør Bjugan retorisk.  Det gjelder å se i glasskula, og ha et perspektiv på mange år fremover. Julie Bjugan er svært bevisst på at arbeidet til henne og kollegaene setter store avtrykk på byen, og når hun får spørsmål om hva som er målet hennes er hun ikke i tvil: - Jeg håper vi at vi fortsetter å bygge en by som jeg ønsker å bo i også når jeg blir gammel. En by som er for alle generasjoner. 

Kultur: Byggingen av Kimen ble starten på en ny æra for byen

Midt i sentrum av Stjørdal, bygd på en tidligere potetåker, ligger Kimen kulturhus. Det er på mange måter navnet for kulturområdet den nye kommunalsjefen får ansvaret for. Mer enn 1 500 mennesker går inn og ut av dørene her hver dag på vei til undervisning ved kulturskolen, en teaterforestilling eller et av de andre utallige tilbudene kulturhuset har å by på.

717 millioner kostet bygget da det stod ferdig i 2015, og daværende ordfører Ivar Vigdenes kalte prosjektet, med glimt i øyet, for «Den største kultursatsingen i Trøndelag siden byggingen av Nidarosdomen».

Her jobber Ole Ivar Teigen som produsent, og han er dessuten en aktiv musiker på fritiden. - Med byggingen av Kimen gikk Stjørdal inn i en ny æra fra å være en ordinær småby til en kulturell storby, mener Teigen som er født og oppvokst på Stjørdal. - Vi ligger geografisk enkelt til, og har opparbeidet oss et godt renommé blant artister og managements, forteller Teigen som har gjennomført flere hundre konserter i årene som har gått, både med nasjonale og internasjonale stjerner.

Kimen rommer et stort spekter av ulike aktiviteter. Her finner du blant annet biblioteket med et eget Newtonrom, kulturskolens øvingslokaler, tre kinosaler, to hovedscener og en fritidsklubb som i fjor ble kåret til en av landets beste. Videre huser Kimen en kirke, og

det finner du ikke noe annet sted i landet. – Tenk, vi har en tre-katedral midt i den sorte boksen, sier Teigen mens han viser oss rundt i det flotte rommet. - Kulturhuset og parken utenfor med alle sine tilbud har blitt et viktig møtested for stjørdalingene, slår Teigen fast.

Det er snart syv år siden kronprins Haakon Magnus åpnet Kimen under det som ble tidenes største folkefest i byen. Nå har nyhetens interesse lagt seg, og Teigen er opptatt av at de stadig skal utvikle seg videre. - Kimen er et svært godt prosjektert bygg, og byr på stadig nye muligheter. Vi har ennå ikke nådd begrensningene, og neste steg nå er å samle alle gode krefter og lage egenproduksjoner, avslører Teigen.

Stjørdal har et rikt og variert kulturliv, ifølge Teigen som kjenner det bedre enn de fleste. - Vi har aktører som Opera Trøndelag og deres operaskole og «Blues in Hell» som er to viktige motorer. Videre har vi en musikk- og danselinja ved Ole Vig vgs. og mange dyktige musikkpedagoger i kulturskolen. Stjørdal her dessuten i alle år utmerket seg med sitt revymiljø som gang på gang gjør rent bord på revyfestivalen på Høylandet. Stjørdal kan også skilte med mange kor og korps, forteller Teigen engasjert. Med andre ord er det mange å plukke av når Kimen en gang i nær fremtid inviterer til sin første, store egenproduksjon.

Stjørdal har definitivt endret seg siden Teigen trådde sine barnesko her den gangen byen fortsatt bare var et lite tettsted. - Når jeg går meg en tur i Kimenparken møter jeg stadig vekk folk jeg aldri har sett før. Det er et tegn på at vi som by vokser og er i utvikling, og det gjør meg både stolt og glad. Og jeg tror Kimen spiller en viktig rolle for bolysten, avslutter Ole Ivar Teigen.

Vann og avløp: Nytt, moderne vannbehandlingsanlegg klart for åpning 

I høst vil Stjørdal kommune offisielt åpne det nye vannbehandlingsanlegget. Det er bare ett år siden et nytt og moderne avløpsrenseanlegg også fikk sin offisielle åpning. Enhetsleder for Vann og avløp, Even Blengsli, og hans dyktige stab har derfor gode forutsetninger for å lykkes på et felt det stilles stadig strengere krav til nasjonalt. - Oppstarten og testingen av det nye anlegget har gått svært bra, og nå er det «tunet inn», forteller Blengsli mens han viser oss rundt blant store turbiner og enorme tanker i lokaler hvor malingen knapt har rukket å bli tørr. 

Nærmere 20 000 stjørdalinger får vannet sitt herfra. – Vårt gamle anlegg hadde en kapasitet på 8 000 kubikk i døgnet, mens behovet kunne ligge opp mot 10 500 kubikk. Nå har vi dobbel kapasitet og bygget et anlegg for fremtiden, forteller Blengsli som kan garantere at det ikke kommer varsler om vannrestriksjoner i Stjørdal dersom varmen skulle slå til denne sommeren. Tvert imot, stjørdalingene kan glede seg over rikelig tilgang til godt vann helt fritt for lukt og smak. Og når det renner gjennom kranene til Stjørdals innbyggere har det gått gjennom en rekke prosesser med tilsetting av aluminium, UV-stråling, klortilsetting og sandfilter for å sørge for at vannkvaliteten holder den høye standarden som kreves. 

Det ligger også et stort potensial i å øke vannkapasiteten gjennom å lukke lekkasjer på vannettet. – I Stjørdal viser beregninger at omtrent 40 % av det rensede drikkevannet går tapt på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Det er et nasjonalt mål å redusere lekkasjene ned til 30 % innen 2030. Vi jobber systematisk for å nå dette målet, forteller Blengsli som innrømmer at det er ambisiøst. - Men jeg har stor tro på at vi skal greie det, fastslår Even Blengsli vel vitende om at han har en dyktig gjeng av medarbeidere med på laget.

Veg, park og anlegg: Vi driver på med det som engasjerer folk 

- Svært mange av publikumshenvendelsene til kommunen handler om ting som angår vårt område. Det vi driver på med engasjerer folk, og det er jo det som gjør jobben spennende, sier Jørgen S. Tellefsen. Han er enhetsleder på Veg, park og idrett, og liker at jobben hans skaper engasjement. - Jeg pleier å si at vi har ansvaret for alt det synlige som folk bryr seg om, sier Jørgen og ramser opp veibrøyting, beplanting i gågata, klargjøring til større arrangement og vedlikehold av parker og idrettsanlegg som eksempler.  

Jørgen er aktiv på enhetens Facebookside, og det er veldig bevisst. – Vi må ikke være redde for å blottlegge oss og få spørsmål, sier Jørgen som ikke vil være den tradisjonelle, tekniske etaten som satt godt gjemt på Rådhuset. - Systematisk informasjonsarbeid gir resultater i form av færre henvendelser og klager. Det så vi en dag her i vinter da det lavet ned usedvanlige store mengder snø. Vi var raskt ut i sosiale medier og fortalte hvordan vi måtte prioritere brøytearbeidet og hvorfor. Klagestrømmen stoppet, og i kommentarfeltet kom det mange hyggelige meldinger fra folk som takket mine medarbeidere for et godt utført arbeid, konstaterer Tellefsen fornøyd. 

For Tellefsen handler ikke jobben bare om drift og vedlikehold. Utviklingsansvaret er vel så viktig. - Om noen år kommer den store eldrebølgen, og det betyr at vi må drive andre tjenester enda mer effektivt så vi kan møte de nye behovene i eldreomsorgen. I krystallkula ser Jørgen stadig strengere miljøkrav, mer satsing på kollektivtransport og mikromobilitet. Og han ser en oppvoksende generasjon med helt andre krav til mobilitet i en by som allerede nærmer seg 25 000 innbyggere. – Stjørdalingene skal ha høye forventinger til infrastrukturen fordi vi flagger at vi er en by for fremtiden. Vår etat skal bidra til å gi stjørdalingene en effektiv og trygg hverdag, lover Jørgen S. Tellefsen. 

Er du den vi ser etter til å lede utviklingen i Stjørdal? Trykk her for å gå videre til jobbannonsen.