Vi ønsker innspill til temaplan grønnstruktur

Vi ønsker innspill til temaplan grønnstruktur

Frist for innspill er 26. mars 2021

Planen gjelder hele kommunen.

Stjørdal kommune vil utarbeide en temaplan for grønnstruktur. Målsettingen er at planen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet og være et bidrag til å bedre folkehelsen. Den skal også bidra til å ivareta og utvikle det biologiske mangfoldet.

Her finner du planen og hvordan du gir innspill