Vil du være med i brukerråd for kollektivtransport i Stjørdal?

Vil du være med i brukerråd for kollektivtransport i Stjørdal?

AtB og Stjørdal kommune ønsker å opprette et brukerråd for kollektivtransport i Stjørdal. Hensikten med brukerrådet er å få innspill fra innbyggere i kommunen som kan være med på å optimalisere tilbudet og få enda flere til å reise mer miljøvennlig.

AtB vil benytte brukerrådet som en viktig høringspart i forbindelse med utviklingen av mobilitetstilbudet i kommunen. Brukerrådet vil derfor få mulighet til å påvirke den strategiske utviklingen av tilbudet i kommunen. 

Det finnes brukerråd i en del andre kommuner allerede, og AtB har god erfaring med det. Vanligvis gjennomføres det to årlige møter i brukerrådet. For å få best mulig utbytte av brukerrådet ønsker vi at brukerne representerer hele befolkningen i kommunen, både ung, voksen, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du ønsker å sitte i brukerrådet, ta kontakt med Torbjørn Berg Strømstad.